Huisreglement

Voorwaarden – huishoudelijk reglement

VOORAF

Het PC heeft geen enkele verbindenis met brouwer, drankleverancier of traiteurdienst. Als gebruiker bent u vrij uw eigen dranken te kopen, eigen traiteurdienst te contacteren…

Maak GOEDE AFSPRAKEN met uw traiteur. Gasbranders zijn ten stelligste verboden binnen het PC. Bescherm ook het pad buiten de zaal. Vetvlekken moeten ten stelligste worden vermeden – zo niet gaat dat ten koste van uw huurwaarborg!!!

Verder de  dienen gebruikers zich te houden aan de volgende afspraken:

 1. Er is geen enkele vorm van onveiligheid toegelaten. Zo mogen er maximum 240 aanwezigen in de feestzaal, mogen geen eigen niet-gekeurde elektrische toestellen gebruikt worden, zijn gasbranders binnen verboden, mogen evacuatiewegen niet worden versperd, mag geluid de buurt niet hinderen, en andere…
 2. Verbintenissen aangegaan met derden of verplichtingen tegenover overheidsinstellingen (zoals Sabam, accijnzen, schenken van sterke dranken, enz) zijn ten laste van de gebruiker. Deze kunnen nooit aan de eigenaar of aan de V.Z.W. Parochiale Werken van Nevele worden aangerekend.
 3. Iedere gebruiker is burgerlijk verantwoordelijk voor eventuele ongevallen of schade  aan derden die zouden voortvloeien uit de activiteiten van zijn/haar organisatie (eventuele ongevallen.
 4. Er mag niets aan de muren en ramen opgehangen worden (affiches, vlaggen…) De wanden mogen geenszins beschadigd worden. (vb. nagels, nietjes, punaises enz.)
 5. Reservaties gebeuren uitsluitend telefonisch via de toezichthouder en bij voorkeur tussen 18.00 uur en 19.00 uur op het nummer gsm 0494 26 16 58.
  De reservatie wordt door de toezichthouder in volgorde van aanvraag in de zaalagenda ingeschreven. Het is mogelijk een reeks vergaderingen vast te leggen over een periode van 12 maanden. Er zal een contract opgemaakt worden met alle afspraken. Dit document (met o.a. huishoudelijk reglement en praktische tips) wordt op aanvraag via e-mail in pdf-formaat aan de gebruiker bezorgd.
 6. Het afhalen van de sleutel gebeurt in het parochiaal centrum de dag van de activiteit om 9 uur.
  De sleutels worden onmiddellijk na het feest of de vergadering in de brievenbus van het parochiaal centrum gedeponeerd. Gelieve ook eventuele mededelingen hierbij te voegen.
 7. Het parochiaal centrum staat ter beschikking van alle bewegingen, binnen de normen van de ethische code van de V.Z.W. Parochiale Werken van Nevele.
 8. Het parochiaal centrum wordt door de gebruiker goed onderhouden. Keukenmateriaal en andere gebruikte voorwerpen worden proper afgewassen en afgedroogd na gebruik (vb. gebruikte bestekken afwassen, stoelen en tafels netjes reinigen, de vloer dweilen of indien nodig schuren (onderhoudsmateriaal en producten staan ter beschikking in de berging). De opkuis gebeurt onmiddellijk na de activiteit.
 9. Elke vorm van schade (aan patrimonium, meubilair, materialen, bestekken, enz..) moet gemeld worden aan de toezichthouder. De kosten worden door de toezichthouder verrekend.
  Alle gebroken glas moet door de gebruikers meegenomen worden.
  Afval wordt gesorteerd volgens de voorschriften geldend in de stad Deinze. De gebruikers brengen zelf hun vuilniszakken mee en zorgen ook zelf voor het verwijderen van alle afval.
  In de inkomhall staat een grote asbak. Deze kan tijdens de bijeenkomsten buiten voor de inkom geplaatst worden. De gebruiker ledigt achteraf de asbak en plaatst die weer binnen. Verlies van de asbak wordt via de waarborg aangerekend.
  Binnen het parochiaal centrum is er rookverbod!
 10. Gebruikers zijn als”een goede en propere huismoeder/huisvader” verantwoordelijk voor de netheid van de hele accommodatie. Er worden geen etenswaren of dranken achtergelaten.
 11. Als de keuken, de inkom en de toiletten gebruikt zijn, zal men deze ook schuren of dweilen naargelang de vervuiling. De vloer wordt altijd gedweild of geschuurd. Poetsmateriaal vind je in de berging. Niemand komt graag in een vies of ongezond lokaal. Men mag geen lokaal aanvaarden dat door de vorige gebruikers niet netjes is achtergelaten.
 12. De gebruiker zorgt bij het verlaten van het centrum dat alles proper is, zoniet wordt de huurwaarborg als vergoeding ingehouden voor de opkuis.
  Controleer voor je buiten gaat ook als de 3 vluchtramen goed gesloten zijn.
  De tafels, stoelen, podium en alle keukenuitrusting worden in de oorspronkelijke schikking in de voorziene berging terug geplaatst na de samenkomst. Nooduitgangen moeten altijd vrij blijven, men dooft de lichten en alle maatregelen worden genomen om het leegstaand gebouw veilig achter te laten. De deur wordt goed gesloten, de sleutel wordt in de brievenbus van de zaal gedeponeerd.
 13. De lijst van de keukenuitrusting en de zaal met inboedel wordt vóór en na het gebruik gecontroleerd door de gebruiker. Deze lijst zal aanwezig zijn in de zaal. Opmerkingen worden meteen aan de toezichthouder overgemaakt.
 14. Naast de gebruikersvergoeding (aanwezige accommodatie) betaalt men ook een waarborg van €200. Beiden worden vooraf vastgelegd in het reservatiecontract. Bij correcte naleving van overeenkomst door de gebruiker wordt de waarborg achteraf terugbetaald.
 15. De verwarming is inbegrepen in de prijs. De verwarming voor de feestzaal wordt ingeschakeld met de schakelaar achter de toog. Vergeet de verwarming na de activiteit niet terug te zetten. Bij erg koud weer kunnen de thermostatische kranen aan de radiatoren van stand 2,5 verhoogd worden. Na de activiteit worden die kranen teruggedraaid naar stand 2,5. Het niet naleven van die afspraak kan verrekend worden via de waarborg.
 16. Ventilatie. Achter de toog hangt een CO² meter. De verluchting van de zaal gebeurt normaal automatisch via het ingebouwd ventilatie-systeem. Normaal staat die ingesteld in stand “1”. Bij grote bezetting kan die verhoogd worden naar stand “2” of “3”. Met het handdisplay – hangt achter de toog – kunnen de dakramen manueel geopend worden. Gelieve deze achteraf weer te sluiten en ook het ventilatie-systeem op stand “1” terug te plaatsen.