Zalen

Wie is hier thuis?

Gelegen in de schaduw van de St.-Mauritiuskerk, huisvest het parochiaal centrum in eerste plaats een aantal activiteiten eigen aan het parochiale leven.

Zo is hier het parochiaal secretariaat gevestigd en zijn op het adres van het PC ook de zetel van de VZW Parochiale Werken van Nevele en de zetel van het kerkbestuur, de kerkfabriek gevestigd.

Feestzaal Novy
Vergaderzaal ’t Vlietje